Gezinstherapie bij rouw

Je kunt bij een gezinstherapeut terecht als je als gezin te maken hebt met een ingrijpende gebeurtenis of een overlijden binnen een gezin. Gezinstherapie coacht gezinsleden zowel individueel als gezamenlijk om het verlies te integreren in het leven en de gezinsleden te helpen dit verlies samen te dragen. Waarbij de ouder(s) in de ouderrol blijft/ blijven en de kinderen op hen mogen leunen voor steun.

Uit eigen ervaring weet ik hoe intensief het rouwproces kan zijn en wat er allemaal bij kan komen kijken. Maar uiteraard is iedere situatie verschillend en heeft zijn eigen uitdagingen. Ik ondersteun jullie hier graag bij.