Privacy

Uw privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Er zal zorgvuldig omgegaan worden met uw persoonlijke en medische gegevens en er zal naast de therapeut niemand toegang hebben tot uw gegevens. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Er zullen zonder uw toestemming nooit gegevens opgevraagd of gedeeld worden met derden.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Enkel een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.

Zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur in bepaalde gevallen kunt declareren bij uw zorgverzekeraar

  • uw naam, adres en woonplaats 
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie’ ,’relatietherapie’ of ‘gezinstherapie’
  • de kosten van het consult

Klacht- en tuchtrecht:

Als Gestalttherapeut valt de therapie onder de klachtenregeling van de SCAG. Indien je een klacht hebt, bespreek ik dit graag met u. Zie de Algemene voorwaarden.

Volledig privacy reglement:

Voor het volledige privacy reglement verwijs ik u graag naar de volgende link: Solidariteitsreglement (de-nfg.nl).


Aangesloten bij beroepsvereniging: de NFG. De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werken in het complementaire psychosociale werkveld.